Valikko Sulje

Muutostyöt

LYHENNELMÄ

Asunto-osakeyhtiölaki 5 luku

Osakkeenomistajan suorittamat muutostyöt

1 §

Oikeus muutostyöhön osakehuoneistossa

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan
mukaisesti.

2 §

Ilmoitus muutostyöstä

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle

tai isännöitsijälle.

3 §

Suostumus muutostyöhön

Muutostyö voidaan kieltää. (katso laki)

7 §
Muutostyön valvonta

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä 3, 5, 6 ja 8 §:ssä tarkoitettuja ehtoja
noudattaen. Yhtiön on huolehdittava siitä, että muutostyön valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty.

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön
valvontakuluista.


Omat kommentit asiasta

Lain lisäksi ovat voimassa rakennusvalvontaviranomaisen, joka on kunnan virkamies, asettamat määräykset. Hyvää rakennustapaa ohjeistavia rakennusmääräyksiä julkaistaan mm. RT-kortteina. Laissa mainittu ”hyvä rakennustapa” tarkoittaa, että kaikki viranomaismääräykset ja yleiset rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet tulevat noudatetuksi.

Osa muutostöistä, kuten esimerkiksi ikkuna-aukkojen suurentaminen tai muu kantaviin rakenteisiin koskeminen vaativat aina taloyhtiön luvan lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen muutostyöluvan. Lisäksi tarvitaan ammattisuunnittelijan suunnitelmat ja rakennustekniset selvitykset aina kun on kyseessä kunnan viranomaisen muutostyölupaa vaativa toimi. Taloyhtiö ei osallistu näihin suunnittelukustannuksiin vaan ne ovat osakkaan kustannuksia. Taloyhtiön hallitus voi asettaa omia ehtojaan, jotta muutostyö voidaan hyväksyä taloyhtiön hallituksessa. Kylpyhuoneremontti ei yleensä vaadi kunnan viranomaisen muutostyölupaa, kun vesikalusteiden paikkaa ei vaihdeta. Kylpyhuoneremontissa on käytettävä ammattiurakoitsijaa vesieristystöissä.

Osakas vastaa kaikista muutostyön kustannuksista mukaan lukien kunnan viranomaisen lupakäsittelykulut ja muutostyön valvontakulut. Muutostyöllä tulee olla nimetty valvoja.

Mikäli kylpyhuoneremontin yhteydessä valvojan työt rajoittuvat sen asian toteamiseen, että uudet vesieristykset on asennettu, voi taloyhtiön edustaja (esim. isännöitsijä) käydä toteamassa uudet vesieristykset ja antaa tästä käynnistä todistuksen. Vastuu mahdollista myöhemmistä kosteusongelmista ei siirry todistuksen antamisella pois osakkaalta miltään osin. Laki säätelee, että muutostyötietoja on arkistoitava. Näitä tietoja ovat mm. osakkaan ilmoitus muutostöistä, taloyhtiön lupa koskien edellä mainittua ilmoitusta ja/tai edellä mainittu todistus vesieristysten asentamisesta. Käytetty vesieristejärjestelmä, vesieristyssertifikaatit ja urakoitsijan yhteystiedot merkitään arkistotietoihin. Vesieristykset todetaan siinä työvaiheessa, kun ne voi silmin todeta. Kun kaakelit on asennettu vesieristyksen päälle, ei vesieristystä enää voi todeta. Kaikista ilmoitusasioista yhtiölle vastaa osakas.

Taloyhtiön hallitus voi kieltää muutostyön. Asunto-osakeyhtiölain mukaan myös toinen osakas voi kieltä muutostyöt siltäosin kun muutostyö koskee häntä lain mainitsemissa tilanteissa.

Hki 8.11.2010

Petri Alastalo