Valikko Sulje

PTS ja kuntoarvio

PTS (= pitkän aikavälin tekninen suunnitelma) ja kuntoarvio

Talon tekninen ylläpito vaatii vuosittaista huolto- ja korjaustoimintaa. Huollot tekee talonmies tai huoltoyhtiö. Jos talonmiestä ei ole ja huoltoyhtiönkään kanssa ei ole sopimusta, niin asioita yleensä hoidetaan talkoin. Esimerkiksi katon tarkastus on tehtävä säännöllisesti. Rännit puhdistetaan. Tulviva kattoränni saa ikävää jälkeä aikaiseksi. Huoltotoimilla säästetään, kun tilanne ei pääse kehittymään vakavammaksi. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että taloyhtiön LV-keskushuone ei ole kaikenlaisen talkootavaran ja muun elinkaarensa ehtoopuolelle ehtineen tavaran varastointipaikka. On erittäin tärkeää, että mainittu keskushuone on siisti, puhdistetaan pölystä määräajoin ja että siellä on vain kyseiseen keskushuoneeseen kuuluva välineistö. Taloyhtiön pelastuskalusto saattaa olla siellä siististi arkussaan, eipä paljon muuta. LV-keskushuoneessa on yleensä (ei aina) taloyhtiön vesimittari ja vesimittarin vieressä hana, josta saadaan veden tulo katkaistua. Mittarin tulisi näkyä eli näkyvyyttää ei saa estää tavaroilla.

Korjaustoiminta tarvitsee suunnittelua. Huollon ja korjauksien raja ei ole täysin selvä. Osa huoltomaalauksista voidaan lukea korjaustoimintaan. Jaottelu ei kuitenkaan ole niin tärkeä kuin se, että työt tulevat tehdyiksi. PTS:ssä oleelliset korjaustoimet on laitettu taulukkomuotoon ja ajallisesti määritelty etukäteen. Myös korjauksien kustannuksia voidaan karkeasti arvioida etukäteen. Tällöin aletaan jo puhua taloyhtiön elinkaaresta ja korjaustoiminnan suunnittelusta perustuen rakennusosien arvioituun käyttöikään. PTS toimii päätöksenteon apuna. Sitä toteutetaan todellisen tilanteen mukaan. Tarkoituksena on, etteivät kaikki kalliit korjaukset tapahtuisi samanaikaisesti taloyhtiössä.

PTS saadaan yleensä taloyhtiöön, kun taloyhtiölle teetetään kunto-arvio. Kuntoarvio on määrämuotoinen selvitys taloyhtiön kunnosta. Taloyhtiön rakenteiden ja LVIST-järjestelmien tila selvitetään ja myös piha-alue tarkastetaan. Kuntoarviossa on yleensä mukana PTS-suunnitelma. Tätä PTS-suunnitelmaa voidaan jalostaa pidemmälle ja tarkentaa tarvittaessa. Tärkeimmät kohteet on kuitenkin jo lueteltu ja jos kuntoarviosta voi todeta, että taloyhtiössä on vain asuttu parikymmentä vuotta alhaisen vastikkeen vallitessa, niin tekemistä jatkossa yleensä riittää.

Motiivi-Isännöinti / Vitek ei tee kuntoarvioita tai PTS-suunnitelmia. Niitä tilataan alaan perehtyneiltä insinööritoimistoilta. Jos taloyhtiöllä on isännöitsijä, niin hän on hallituksen apuna, kun tarjouspyyntöjä lähetetään insinööritoimistoille. Samat pyynnöt saa lähtemään myös Vitek tilipalvelun kirjanpitäjä palveluhinnaston tuntiveloituksen mukaisesti.